Artl. no: KL4
Published in: Jonsered 2003
Pages: 248
Language: Swedish
ISBN10: 9170811296
ISBN13: 978-91-7081-129-6
Soft cover
 
Special offer: 150.00 SEK (200.00 SEK)
 copies

HTML tutorial Buy in Web shop

Politiken. Översättning med inledning och kommentar av Karin Blomqvist.

2:a upplagan, endast svensk text.

by Aristoteles

Politiken är en utläggning om statskonsten, dess teori och praktiska utformning. I vår bevarade version består skriften av åtta huvudindelningar, s.k. böcker. Här behandlar Aristoteles frågan om hur man skall organisera statens affärer, och med stat menas en grekisk polis, den typ av statsbildning som övervägde under hela det klassiska Greklands storhetstid fram till ca. år 300 f Kr. En polis var en oberoende stat (något som Aristoteles själv betonar), med en tättbebyggd del, staden, och den omgivande landsbygden. Den styrdes av lagar och förordningar, och dess kärna utgjordes av politai, kåren av medborgare.
 Politiken skrevs som ett inlägg i den dagsaktuella debatten för mer än 2000 år sedan, men är ett verk av utomordentligt stor betydelse för oss. Vi kan knappast föreställa oss de senaste tvåhundra årens utveckling utan den inspiration som Aristoteles' ideer har inneburit, förmedlade av senare tänkare. Skriften föreligger nu för första gången i fullständig svensk översättning av fil. dr Karin Blomqvist. forskarassistent i grekiska språket och litteraturen vid Klassiska institutionen, Lunds universitet.

More books in the same series

Klassiker
   grekiska översättningar »