Artl. no: KL23
Published in: Uppsala 2016
Pages: 284
Language: Swedish
ISBN10:
ISBN13: 978-91-7081-207-1
Hardcover
 
Price: 150.00 SEK
 copies

HTML tutorial Buy in Web shop

Mithridateskriget. Mithradateios.

Översättning med kommentar av Paavo Roos.

by Appianos

Så dog Mithridates, som var det sextonde ledet i härkomst från Dareios, Hystaspes’ son, perserkungen. Han levde i 68 eller 69 år och var kung i 57 av dem, ty riket tillföll honom när han blev faderlös. Han underkuvade de kringboende barbarerna och många av skytherna … och utkämpade ett häftigt krig med romarna i fyrtio år. Han kämpade med de bästa fältherrar och blev besegrad av Sulla och Lucullus och Pompeius men fick ofta övertag över dem också.

Appianos skrev på 100-talet e.Kr. 24 böcker om romersk historia men på ett oortodoxt sätt. Han delade in den i krig efter romarnas motståndare, karthagiska krig, makedonska krig, syriska krig etc. Här möter vi kung Mithridates av Pontos på Mindre Asiens nordkust som efter att ha bekämpat romarna i fyrtio år tar sitt liv när han känner sig sviken av de sina. Boken har nu översatts och kommenterats av docent Paavo Roos, tidigare universitetslektor i Antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet, som tidigare har översatt Cornelius Nepos och Filostratos.
More books in the same series

Klassiker
   grekiska översättningar »