Artl. no: KL22
Published in: Sävedalen 2010
Pages: 96
Language: Swedish
ISBN10: 9170812438
ISBN13: 978-91-7081-243-9
Hardcover
 
Price: 150.00 SEK
 copies

HTML tutorial Buy in Web shop

Om tränarkonsten. Peri gymnastikes.

Översättning med kommentar av Paavo Roos.

by Filostratos

... liksom jorden är jordbrukets förutsättning och havet sjöfartens,
är gymnastiken medfödd och naturligt förbunden med människan...

...att rena vätskorna, att avlägsna det överflödiga, att glätta det förtorkade,
att göda, förändra eller värma någon del hör till gymnastens konst
...

Filostratos ger här en inblick i antik idrottsträning. Filostratos är inte en person utan flera besläktade författare med samma namn. De härstammade från ön Lemnos i norra Egeiska havet och levde huvudsakligen i Rom under 100-200 talet e Kr. De står bakom en omfattande produktion av biografier över filosofer och beskrivningar av tavlor i ett tavelgalleri. Det är inte helt klart vem som har skrivit vad, men det viktigaste av den samlade produktionen tillskrivs den Filostratos som levde ca 170-235 e.Kr. Han är också författare till detta verk.

Filostratos utkommer nu för första gången i svensk översättning. Peri gymnastikes, Om tränarkonsten är översatt och kommenterad av docent Paavo Roos, tidigare universitetslektor i Antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet.
More books in the same series

Klassiker
   grekiska översättningar »